Có bao nhiêu loại BÌNH NĂNG LƯỢNG và làm sao để có nó?

Có lẽ đa phần các bạn chưa biết có bao nhiêu loại và làm sao để nhận được BÌNH NĂNG LƯƠNG?

Trong RoboWar, bạn có thể mang tối đa 4 BÌNH NĂNG LƯỢNG vào chiến trận và có 4 loại BÌNH NĂNG LƯỢNG khác nhau:

  • SỨC MẠNH [tăng tấn công] trong 15 giây
  • KHIÊN [bất khả xâm phạm] trong 15 giây
  • TỐC ĐỘ [tăng tốc độ] trong 15 giây
  • SỨC KHỎE [sửa chữa Robo] phục hồi 400 HP

Để nhận được BÌNH NĂNG LƯỢNG, chúng ta cần dùng vàng hoặc nhận miễn phí, nhưng để nhận miễn phí thì bạn phải coi quảng cáo.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ