TIN TỨC THẾ GIỚI, HẠNG TOÀN CẦU, HẠNG ĐỊA PHƯƠNG là gì và ở đâu?

TIN TỨC THẾ GIỚI, HẠNG TOÀN CẦU và HẠNG ĐỊA PHƯƠNG có ở menu HẠNG

TIN TỨC THẾ GIỚI là gì:
Tin tức thế giới là tổng số quái vật ngoài hành tinh bị tiêu diệt trong tuần bởi tất cả người đóng góp trên toàn thế giới.

HẠNG TOÀN CẦU là gì:
Hạng toàn cầu là hạng điểm cao nhất cho tất cả quốc gia tính theo tiêu diệt kẻ địch.

HẠNG ĐỊA PHƯƠNG là gì:
Hạng địa phương là hạng điểm cao nhất trong một quốc gia tính theo tiêu diệt kẻ địch.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ