Nhiệm vụ hoạt động như thế nào trong Hiệp sĩ thiên đường?

Nhiệm vụ là tính năng chính trong Hiệp sĩ thiên đường vì nó sẽ giúp bạn phát triển. Nhiệm vụ có 4 loại khác nhau, Nhiệm vụ ngày, Nhiệm vụ tuần, Nhiệm vụ chính và Nhiệm vụ thế giới. Mỗi loại có đặc điểm riêng ở phần thưởng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ