Nhiệm vụ ngày là gì?

Nhiệm vụ hàng ngày sẽ luôn được làm mới mỗi 24 tiếng. Bạn có một ngày để hoàn thành chúng. Phần thưởng đủ để bạn phát triển các hiệp sĩ đứng đầu của mình. Hãy vượt qua tất cả vì đây là nguồn vật phẩm chính của bạn!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ