Nhiệm vụ chính là gì?

Hãy hoàn thành nhiệm vụ và phần thưởng chất lượng đang chờ bạn lúc kết thúc! Nhiệm vụ chính từ cốt truyện Hiệp sĩ thiên đường. Một điều tốt với loại nhiệm vụ này là bạn có thể được gấp đôi thưởng nếu chia sẻ Hiệp sĩ thiên được lên Facebook khi nhiệm vụ yêu cầu.

Đừng quên hoàn thành nhiệm vụ và gấp đôi phần thưởng!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ