Điểm hội là gì?

Điểm hội có thể kiếm được qua các hoạt động hội khác nhau. Điểm hội tích lũy được có thể được dùng bởi trưởng hội để điều hành.

Hãy kiếm điếm hội

  • Thành viên đăng nhập hằng ngày
  • Điểm cống hiến

Dùng điểm hội

  • Với điểm hội, bạn có thể tăng level hội.
  • Level hội càng cao, các thành viên càng vinh dự.
  • Với điểm hội, ban có thể mở đánh ngục - nơi có thể kiếm được nhiều thưởng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ