"Anh hùng chính" là gì?

Anh hùng chính đại diện cho người phiêu lưu. Nếu bạn chọn, anh hùng chính sẽ trở thành ảnh đại diện của bạn trong Enneas Saga. Anh hùng chính có thể được thuê với bạn bè, và bạn có thể thuê anh hùng chính của bạn bè.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ