Làm sao để nâng cấp level skill anh hùng?

Bạn có thể tăng level skill trong màn hình Nhân vật. Chọn anh hùng, nhấn skill bạn muốn và chọn "+" để tăng level skill với vàng và điểm skill. Điểm skill được tạo theo thời gian. Đừng ngại khi dùng chúng để làm anh hùng trở nên mạnh hơn. Ví dụ, chiêu "Vũ điệu dao dữ tợn" sẽ tăng damage mỗi lần nâng cấp. bạn có thể nâng level skill anh hùng 6 lần mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ ngày.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ