Các loài và vai trong Enneas Saga?

Enneas Saga có 9 loài:

  • Người
  • Quỷ
  • Quái vật
  • Chúa tể bóng tối
  • Thần
  • Rồng
  • Máy
  • Bất tử
  • Tinh thần
  • Tiên

Hiện có 4 loại vai trong Enneas Saga: Tanker, Melee, Ranged, và Healer. Melee và Ranged thuộc lớp DPS, Tanker thuộc lớp Bảo vệ, Healer thuộc lớp Hỗ trợ.
Bạn có thể tạo nhóm cơ bản với 3 DPS, 1 Tanker và 1 Tu sĩ, nhưng tùy thuộc vào tình huống bạn cần phải thay đổi chiến thuật.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ