Làm sao để lên level hội?

Để lên level hội, bạn cần điểm hội. Vào menu Hội và click nút level hội dưới biểu tượng hội. Chỉ trường hay phó hội mới có thể lên level hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ