"Kim cương" là gì?

Tiền cao cấp có thể được mua bằng tiền thật hoặc kiếm bằng các nhiệm vụ như: thành tựu, hạng, và lên level.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ