Enneas Saga hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Enneas Saga hiện hỗ trợ những ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Trung giản thể
  • Tiếng Trung truyền thống

Còn thắc mắc khác? Liên hệ