Làm sao để lên VIP?

Bạn có thể lên VIP bằng cách tích lũy thông qua các nhiệm vụ trong game hoặc mua kim cương và các sản phẩm trong game.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ