Cần bao nhiêu bộ nhớ để tải Enneas Saga?

Lượng bộ nhớ cần để tải Enneas Saga như sau:

*Kích thước game có thể tăng khi cập nhật.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ