Làm sao để mở đánh hôi?

Sau khi hội có đủ điểm, trưởng hội có thể triệu hồi Boss Hội trong vòng 24 tiếng. Trong đánh hội, bạn cần hạ một số địch trước khi đối mặt Boss Hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ