Làm sao để tăng cường trang bị anh hùng?

Hãy để tôi chỉ bạn tăng cường trang bị. Chọn icon trang bị để xem chi tiết. Chạm "Tăng cường" và bạn có thể dùng Đá tăng cường để nâng level trang bị với Điểm tăng cường. Hãy tăng cường trang bị 5 lần mỗi ngày để nhận thưởng nhiệm vụ ngày. Trong các chuyến phiêu lưu sắp tới, đừng quên tăng cường trang bị thường xuyên.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ