Làm sao để thay đổi ngôn ngữ?

Trong Enneas Saga, bạn có thể thay đổi nhiều ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung truyền thống). Nếu muốn thay đổi ngôn ngữ, hãy click vào ảnh profile của anh hùng, vào Tùy chọn và thay đổi ngôn ngữ bạn muốn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ