Hệ thống VIP là gì?

Hệ thống VIP là tính năng đặc biệt trong Enneas Saga, bạn có thể đạt VIP bằng cách chơi hoặc mua sản phẩm trong game. VIP càng cao thưởng càng nhiều.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ