Đấu trường là gì?

Cuộc đối đầu vì của cải và danh vọng diễn ra ở đây - Đấu trường ngầm! Các đấu sĩ đứng đầu của vương quốc tụ hội để chứng tỏ bản thân. Bạn có thể thách đấu người chơi khác và cạnh 

Còn thắc mắc khác? Liên hệ