Ngục hàng tuần là gì?

Ở đây bạn có thể thu được tất cả thành phần để cường hóa nhân vật. Bạn có thể vào các ngục khác nhau mỗi ngày.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ