Đường xoắn là gì?

Ở đây bạn có thể cho anh hùng đi tàu buôn và trao đổi hàng hóa! Càng đi lâu, lượng hàng thu được càng lớn. Nhưng bạn phải bảo vệ con tàu khỏi tấn công.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ