Tháp đen là gì?

Đây là nơi bạn có thể thách thức bản thân không dứt. Việc đó sẽ khó khăn. Càng lên cao, càng nhiều thưởng. Ở Tháp đen, một số anh hùng nhất định không thể tham gia. Bạn có thể tham 

Còn thắc mắc khác? Liên hệ