Làm sao để nhập tên cho nhân vật trong Pet Cafe?

Bạn có thể đặt tên cho nhân vật trong Pet Cafe, nhưng bạn phải đạt level 8. Tên nhân vật chỉ có thể nhập 1 lần. Bạn có thể thay đổi tên trong phần Thông tin, góc trên phải màn hình.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ