Làm sao để nhận được trái cây trong Pet Cafe?

Để có trái cây, hãy chạm vào thú cưng sẽ thấy menu hình trái cây. Chạm menu đó, thú cưng sẽ đến cửa hàng mua trái cây.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ