Làm sao để tăng tốc trong quá trình chế biến?

Để tăng tốc trong quá trình chế biến, bạn cần Xu thời gian, Xu có màu tím, Xu này rất hữu ích để tăng tốc quá trình chế biến, như giúp trợ giúp làm cà phê hay xây dựng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ